Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Ispektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Wytyczne MEN, MZ, GIS

bezpieczny powrót do szkoły uczniowie

koronawirusulotka1

koronawirusulotka2