INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH PUBLICZNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT ŻYWIECKI 

 

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki od dnia 1 września 2020 roku wprowadzone zostają dodatkowe środki bezpieczeństwa: 

  • Wprowadzony zostaje nakaz zakrywania ust i nosa przez uczniów w trakcie przerw na terenie szkoły; 

  • W miarę możliwości organizacyjnych w danej szkole, zajęcia będą rozpoczynać się o różnych godzinach; 

  • W miarę możliwości lokalowych zajęcia będą odbywać się w tej samej klasie; 

  • Zajęcia praktyczne i warsztaty będą odbywać się normlanym trybem z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa; 

  • Okres od września do października br. przeznaczony zostanie na organizację zajęć praktycznych i praktyk u pracodawców oraz wycieczek szkolnych; 

Pełna informacja dotycząca nowych zasad i szczegółowych regulaminów pracy szkoły zostanie przekazana uczniom i ich rodzicom drogą elektroniczną (poprzez dziennik elektroniczny).  

Więcej informacji dotyczących bezpiecznego powrotu do szkół na stronie gov.pl