Zarządzenie Dyrektora ZSB-D w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/23

 
                 Termin                                         

Wydarzenie

1.09.2022   (czw) Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
22.09.2022  (czw) Spotkania organizacyjne z rodzicami
14.10.2022  (pt) Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych
31.10.2022 (pn) Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych (technikum i branżowa szkoła)
1.11.2022   (wt) Wszystkich Świętych – dzień wolny od nauki
11.11.2022  (pt) Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki
17.11.2022 (czw) Spotkanie  z rodzicami uczniów wszystkich klas
do 11.12.2022   (pt)

Wystawienie ocen z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas czwartych technikum  po gimnazjum

do 22.12.2022    (czw) Wystawienie przewidywanych ocen na I półrocze  
23.12.2022 – 1.01.2023 Ferie świąteczne
6.01.2023     (pt) Święto Trzech Króli  – dzień wolny od nauki
 9 i 10.01.2023 (pn,wt) Egzaminy zawodowe - dni wolne od zajęć edukacyjno - wychowawczych (technikum i branżowa szkoła)
13.01.2023   (pt) Zakończenie pierwszego półrocza - wystawienie ocen na I półrocze
16.01.2023-29.01.2023 Ferie zimowe
9.02.2023 (czw) Spotkania  z rodzicami 
14.02.2023 (wt) Święto patrona szkoły Armii Krajowej
31.03.2023 (pt) Wystawienie przewidywanych ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych  
4.04.2023  (wt) Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych
6.04.– 11.04.2023 Ferie wielkanocne
21.04.2023   (pt) Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
28.04.2023   (pt) Pożegnanie uczniów klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2023  (pn) Święto pracydzień wolny od nauki
2.05.2023   (wt) Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów  technikum i branżowej szkoły I stopnia
3.05.2023    (śr) Święto Konstytucji 3 maja - dzień wolny od nauki
4.05.2023  (czw)

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego ( dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

5.05.2023  (pt)

Pisemny egzamin maturalny z matematyki dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

8.05.2023  (pn)

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego ( dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum)

do 26.05.2023  (pt) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 
1.06.2023  (czw) Spotkania z rodzicami 
5.06 i 6.06 2023 (pn, wt) Egzaminy zawodowe - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
08.06.2023   (czw) Boże Ciało - dzień wolny od nauki
09.06.2023  (pt) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
16.06.2023     (pt) Wystawienie  ocen końcowych
23.06.2023      (pt) Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw, pożegnanie klas III branżowej szkoły I stopnia