EGZAMINY POPRAWKOWE, POWTARZANIE KLASY

Wiosek o egzamin poprawkowy POBIERZ TUTAJ

Wiosek o powtarzanie klasy - technikum  POBIERZ TUTAJ

Wiosek o powtarzanie klasy - branżowa szkoła POBIERZ TUTAJ

Oświadczenie rodzica o terminach egz. poprawkowych POBIERZ TUTAJ

 

STYPENDIUM NA WYRÓWNYWANIE SZANS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - TUTAJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM -   POBIERZ TUTAJ 

ZGODA NA WYPŁATĘ NA KONTO - POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 -OŚWIADCZENIE - POBIERZ TUTAJ

------------------------

 

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 - TUTAJ

------------------------

 

PROCEDURA ZWALNIANIA Z DRUGIEGO JĘZYKA - TUTAJ

------------------------