Termin

Wydarzenie

1.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
8.09.2020

godz. 14.00 – Egzamin maturalny poprawkowy  

17.09.2020 Spotkania z rodzicami klas pierwszych 
21.09.2020

ZDALNE Spotkania z rodzicami uczniów klas II-IV technikum i II – III branżowej szkoły I stopnia 

14.10.2020 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych
1.11.2020 Wszystkich Świętych – dzień wolny od nauki
11.11.2020 Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki
17.11.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
do 11.12.2020

Wystawienie ocen z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas czwartych technikum

do 18.12.2020 Wystawienie przewidywanych ocen na I półrocze
21.-22.12.2020 Dodatkowe wyznaczone przez dyrektora dzieni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
23.12.2020 – 3.01.2021 Ferie świąteczne
4.01.2021-17.01.2021 Ferie zimowe (termin zmieniony)
8.01.2021 Zakończenie pierwszego półrocza
12.01.2021 Egzamin zawodowy 

Po 17.01.2021

Spotkanie śródroczne z rodzicami (termin zostanie podany)
02.2021 Święto Szkoły
9.03.2021

Konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych

03.2021 Dzień Języków Obcych w ZSB-D
2.04.2021 Wystawienie przewidywanych ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
7 i 8.04.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 
1.04.– 6.04.2021 Ferie wielkanocne
23.04.2021 Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
19.04 i 20.04.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia 
30.04.2021 Pożegnanie klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły
3.05.2021 Święto Konstytucji 3 maja - dzień wolny od nauki
4.05.2021

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

5.05.2021

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

6.05.2021

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

do 28.05.2021 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
31.05 i 1.06.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia 
3.06.2021 Boże Ciało
4.06.2021 Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
21.06.2021 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
21.06.2021 Egzamin zawodowy - część pisemna wybrane kwalifikacje (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum)
22.06.2021 Egzamin zawodowy - część praktyczna  (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum)
25.06.2021 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw
26.06.2021 – 31.08.2021 Wakacje