19 Listopada uczennice naszej szkoły, należące do Szkolnego Koła Caritas uczestniczyły w świętowaniu VI Światowego Dnia Ubogich, organizowanego przez Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej.  

Na uroczystość  licznie przybyły osoby będące w kryzysie bezdomności, ludzie chorzy, ubodzy, korzystający ze instytucji pomocowych. Wolontariuszki SKC wraz z opiekunką, panią Anną Tomaszek,  najpierw wzięły udział  we Mszy św. Po zakończonej Eucharystii  służyły pomocą  zaproszonym gościom: pomagały im zająć właściwe miejsca,  a następnie roznosiły przygotowane dla nich posiłki. 

Składamy gorące podziękowania za udział.