Składy komisji  i terminy

EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

(rok szkolny 2023/2024)

Język angielski, Język obcy zawodowy  - 26.08.2024 godz. 900   - sala 202

 Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                 wicedyr. mgr Jakub Sapeta
Egzaminujący/ Członek komisji:                       mgr Dorota Dudys
Egzaminujący/ Członek komisji:                      mgr Paulina Rodak
Egzaminujący/ Członek komisji:               mgr Katarzyna Piwowar
Egzaminujący/ Członek komisji:                      mgr Sylwia Byrtek
Egzaminujący/ Członek komisji:                 mgr Izabela Kasztelnik

  

 

 

 

Chemia/ Biologia - 26. 08.2024 godz. 900  - sala 313

Komisja w składzie:

Przewodniczący                                dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Egzaminujący/ Członek komisji:                  mgr Elżbieta Gorgoń
Egzaminujący/ Członek komisji:                     mgr Monika Pasko

 

 

Fizyka - 26. 08.2024 godz. 900  - sala 217

Komisja w składzie:

Przewodniczący                                       wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący/ Członek komisji:                    mgr Stefania Konieczna
Egzaminujący/ Członek komisji:                  mgr Małgorzata Klimonda

 

 

 

Biznes i zarządzanie - 26. 08.2024 godz.900- sala 213

Komisja w składzie:

Przewodniczący:       kier. szkolenia prakt. mgr Małgorzata Wątroba
Egzaminujący:                                          mgr Anita Talik - Orłowska
Członek komisji:                                                mgr Alina Adamczyk

 

 

 Matematyka  - 27. 08.2024 godz. 900  - sala 202

Komisja w składzie:

Przewodniczący:           kier. szkolenia prakt. mgr Małgorzata Wątroba
Przewodniczący/ Egzaminujący:                  wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący / Członek komisji:                                  mgr Edyta Ciurla
Egzaminujący / Członek komisji:                       mgr inż. Katarzyna Kos

 

 

 

Język polski  - 27. 08.2024 godz. 900  - sala 312

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                          wicedyr. mgr Jakub Sapeta
Egzaminujący/ Członek komisji:          mgr Ewa Wojciechowicz - Jopek
Egzaminujący/ Członek komisji:             mgr Agnieszka Smółka-Nowak

 

 

Rysunek zawodowy budowlany - 27. 08.2024 godz. 900  - sala 315

Komisja w składzie:

Przewodniczący:        kier. szkolenia prakt. mgr Małgorzata Wątroba
Egzaminujący:                                        dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Członek komisji:                                         mgr inż. Dariusz Steczek

 

Technologia sieci i instalacji sanitarnych - 27. 08.2024 godz. 1200  - sala 315

Komisja w składzie:

Przewodniczący:              dyr. mgr inż. Beata Szemraj 
Egzaminujący:         mgr inż. Elżbita Sapińska-Gumoś
Członek komisji:            mgr inż. Katarzyna Tomaszek

 

Język niemiecki - 28. 08.2024 godz. 900  - sala 300

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                 wicedyr. mgr Jakub Sapeta
Egzaminujący/ Członek komisji:       mgr Katarzyna Gołba-Widzyk
Egzaminujący/ Członek komisji:                          mgr Anna Gaura

 

Materiały fryzjerskie, Higiena - 28. 08.2024 godz. 1100  - sala 214

Komisja w składzie:

Przewodniczący                                      wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący:           kier. szkolenia prakt. mgr Małgorzata Wątroba
Członek komisji:                                               mgr Lucyna Magiera

 

Historia, Wiedza o społeczeństwie - 28. 08.2024 godz. 900  - sala 215

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                      dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Egzaminujący/ Członek komisji:      mgr Joanna Ostrowska
Egzaminujący/ Członek komisji:              mgr Rafał Caputa

 

Wychowanie fizyczne - 28. 08.2024 godz. 900  - sala 125 (gimnastyczna)

Komisja w składzie:

Przewodniczący:       kier. szkolenia prakt. mgr Małgorzata Wątroba
Egzaminujący/ Członek komisji:                            mgr Roman Sibik
Egzaminujący/ Członek komisji:                                mgr Kamil Zoń

 

Estetyka i historia fotografii - 28. 08.2024 godz. 900  - sala 310

Komisja w składzie:

Przewodniczący:             wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący:                mgr Iwona Malec
Członek komisji:             mgr Paweł Szewczyk