Harmonogram konsultacji maturalnych.

Wszystkich uczniów klas maturalnych, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego, zapraszamy na konsultacje z matematyki, j. polskiego i angielskiego w szkole według dołączonego harmonogramu.

konsultacje maturalne21