Szkolne Koło Caritas

Wzorem ubiegłego roku po Niedzieli Bożego Miłosierdzia organizowane jest wielkie święto wolontariuszy, jakim jest Dzień Dobra. To czas wzajemnego ubogacania się i dzielenia miłością z innymi ludźmi. 
Nasze SKC chcąc uświetnić i zrealizować zadanie płynące z tego święta, udało się z wizytą do pensjonariuszy DPS-u w Żywcu. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze: biesiada odbyła się przy poczęstunku, muzyce i wesołym śpiewie. Pensjonariusze mogli przypomnieć sobie piosenki ze swoich młodzieńczych lat, do których śpiewania zachęcała młodzież. Udało nam się wnieść radość w życie starszych osób, często samotnych. To spotkanie uzmysłowiło nam, jak niewiele potrzeba, aby dzielić się z innymi tym co jest dobrego w każdym z nas. Z pewnością takie spotkania będziemy organizować częściej.

 

8 marca SKC zorganizowało ,,Słodki Dzień Kobiet ".

Dochód ze sprzedaży wypieków przeznaczony został na słodycze do paczek dla dzieci z domów dziecka oraz ubogich rodzin diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło. 

Natomiast w  sobotę 17 marca br wolontariusze SKC brali udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności ,,TAK POMAGAM". Uczniowie zbierali żywność w sklepie ,,Biedronka" oraz ,, Netto". Zebrane artykuły zostaną przekazane najuboższym rodzinom diecezji Bielsko-Żywieckiej. Nad przebiegiem oraz organizacją wydarzeń czuwała pani Anna Tomaszek.  Wszystkim wolontariuszom za udział w zbiórce serdecznie dziękujemy.

Szkolne Koło Caritas organizuje zbiórke materiałów opatrunkowych i higienicznych dla biednych i ubogich.

Jak co roku w Tłusty Czwartek Szkolne Koło Caritas zorganizowało w naszej szkole ,,słodką przerwę ".

W naszej szkole słodka przerwa to już tradycja.