Już  po raz drugi  wolontariusze SKC  przeżywali ,,Dzień Dobra’’  wspólnie z pensjonariuszami  DPS -u   w Żywcu. 

Spotkanie odbyło się 24 kwietnia. Jak zwykle, zarówno uczniowie jak i pensjonariusze,  miło spędzili ten czas na dobrej zabawie. Przy herbacie i ciastku, ze śpiewem, z muzyką biesiadną   można było poczuć wzajemną integrację międzypokoleniową. 

Realizacja powyższych działań możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Komisji Caritasu Diecezji Bielsko- Żywieckiej, na podstawie opracowanego wniosku: ”Warto pomagać”. Adresatami przedsięwzięcia są Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, dla których zaplanowano różne wydarzenia i atrakcje, w tym właśnie „Dzień Dobra”.

Warto dodać informację, że  SKC przystąpiło do projektu i opracowało plan działań wolontarystycznych, który adresowany jest do Pensjonariuszy DPS w Żywcu.  Został on przyjęty przez Komisję  Caritasu  Diecezji Bielsko- Żywieckiej  w związku z tym  SKC  naszej szkoły wdraża zadania  wynikające z tego projektu. Jednym z punktów do realizacji jest właśnie  organizacja ,,Dnia Dobra’’.

Cieszymy się, że możemy  razem działać  i pomagać  w każdym miejscu i czasie, by  DOBRA BYLO WIĘCEJ’’.