W dniach od 12 do16 września  została zorganizowana w naszej szkole  dla młodzieży i rodziców akcja informacyjno – edukacyjna  - „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych"

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych był okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić w naszej  szkole kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.  

Ważnym celem edukacji zdrowotnej  wśród młodzieży było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.  

Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia.  

Należy pamiętać, że wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno – sanitarnych.  

Zorganizowany tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych przyczynił się do pogłębienia   świadomości,  wiedzy i  umiejętności  uczniów potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.  

Dziękuję młodzieży za zaangażowanie i włączenie się w problematykę chorób zakaźnych i zapraszam do wzięcia udziału w XI  EDYCJI REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYCH CZŁOWIEKA, która w tym roku szkolnym odbędzie się 3 października o godzinie 10.00 w stołówce szkolnej 

PEDAGOG SZKOLNY Anna Pochopień  

profilaktyka