Od ponad miesiąca wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą jest tematem numer jeden prawie we wszystkich mediach.

Uczestnicy Klubu Dyskusyjnego „Szerokie Horyzonty” nie mogli przejść obojętnie, wobec tego, co dzieje się tak blisko Polski. Dlatego też na IV spotkaniu, które odbyło się w czwartek 31.03 (ponownie na platformie Microsoft Teams), poruszono temat motywów agresorów wywołujących konflikty na świecie. Tekstem inicjującym dyskusję był utwór Juliana Tuwima „Do prostego człowieka”. Choć wiersz został napisany ponad 100 lat temu – nie stracił na aktualności. Dodatkowo tekst został wysłuchany przez uczestników w wersji śpiewanej przez zespół Akurat. 

Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat: 

„Agresorzy wywołujący konflikty mówią o ideałach, ale chodzi im o coś zupełnie innego. Czy słowa Tuwima, z przed niemal 100 lat, straciły na aktualności?” 

Choć temat nie należał do lekkich i łatwych, uczestnicy podjęli wyzwanie. Dyskutujący zauważyli, że wiersz nic nie stracił na aktualności, a w świetle ostatnich zdarzeń brzmi wyjątkowo ostro. Dosadność tekstu Tuwima, która tak raziła współczesnych, dziś nie jest zarzutem a bardziej atutem. Wnioski z dyskusji były sugestywne i kontrastowe – jak tekst Tuwima. Podkreślono, że agresorzy odwołując się do emocji swoich rodaków, manipulują nimi. Pazerność elit wznieca wojny w imię demokracji, a ich kłamstwa zabijają miliony niewinnych. Na koniec jednogłośnie stwierdzono, że wartościami nadrzędnymi powinny być: rodzina i jej bezpieczeństwo. 

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w dyskusji: nauczyciele: E. Zawada, E. Gorgoń, R. Caputa 

sh iv