Wolontariat

Rada Młodzieży żywieckiego hufca pracy wraz z opiekunami, jak co roku przed świętami, wybrała się z wizytą do ośrodka „Promyk” w Milówce.

Przedstawicielki samorządu Hufca Pracy w Żywcu a zarazem uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia ZSB-D pod hasłem „ODKRĘCAMY, WRZUCAMY, POMAGAMY” kolejny raz przeprowadziły akcję zbierania plastikowych nakrętek.

Wolontariusze odgrywają bardzo istotną rolę w życiu społecznym, dlatego też, aby uhonorować ich pracę,

Koniec listopada – to tradycyjny czas Zabawy Andrzejkowej, tym razem bawiliśmy się w środę, 28.11.2018r.

W środę, 24. października 2018r., wybraliśmy się z pierwszą, powakacyjną wizytą do zaprzyjaźnionego ośrodka CREiD, na wspólne zajęcia integracyjne.