Niniejszym informujemy, że ...

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu , ul. Komisji Edukacji Narodowej 3,  34-300 Żywiec jako pełnomocnik  ogłosił w naszym imieniu przetarg na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania  w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”  Ogłoszenie numer 638433-N-2018 z dnia 2018-10-19 r. wraz z załącznikami dostępne jest na stronie http://zsme.zywiec.pl/zamowienia-publiczne/

 

Szczegóły: Treść ogłoszenia