tb001

 

 Ulotka o zawodzie do pobrania TUTAJ

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Charakterystyka zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to specjalista zajmujący się wykonywaniem systemów suchej zabudowy oraz robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Posiada umiejętność doboru materiałów i technologii wykonania wszelkich robót wykończeniowych w budownictwie oraz wykonania kalkulacji ceny materiałów i robocizny. Biegle posługuje się dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz przygotowuje oferty przetargowe.