TERMINY CZERWIEC 2019

EGZAMINY  POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE  ZAWODOWE  SESJA  CZERWIEC/LIPIEC 2019

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – dokumentacja techniczna

Data Godzina Sala Kwalifikacja zawodowa
17.06.2019 9:00 315 B.35
17.06.2019 9:00 313

RL.21 

R.21

17.06.2019 13:00 125

B.27

B.33

B.36

R.22

 

 EGZAMIN PISEMNY: test

Data Godzina Sala Kwalifikacja zawodowa
18.06.2019 10:00 315 B.34
A.13
18.06.2019 10:00 313 RL.21
18.06.2019 12:00 125 A.19
A.25
R.22
B.9
B.35
B.33
18.06.2019 14:00 313 B.36

 

Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie „w” i „dk”

Data

GODZINA/

Czas trwania

egzaminu

Kwalifikacja SALA Ilość uczniów  
24.06.2019 8:00/120min B.9 19A 3 Klasa 3ct
24.06.2019 12:00/120min B.9 19A 3 Klasa 3ct
24.06.2019 16:00/120min B.9 19A 3 Klasa 3ct
24.06.2019 9:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a + 1Skoczów
24.06.2019 15:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a
24.06.2019 9:00/180min A.19 220 6 Klasa 3k
24.06.2019 15:00/180min A.19 220 6 Klasa 3k
25.06.2019 8:00/180min B.9 19A 3 Klasa 3ct
25.06.2019 9:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a
25.06.2019 15:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a
25.06.2019 9:00/180min A.19 220 6 Klasa 3k+ZSZ
25.06.2019 9:00/180min. A.25 317 6 Klasa 3bt
25.06.2019 15:00/180min. A.25 317 6 Klasa 3bt
26.06.2019 9:00/180min. A.25 317 6 Klasa 3bt
26.06.2019 15:00/180min A.25 317 6 Klasa 3bt
26.06.2019 9:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a
26.06.2019 15:00/180min A.13 1 3 Klasa 3a
27.06.2019 9:00/180min A.13 1 1 Klasa 3a
27.06.2019 9:00/180min A.54 317 2 Klasa 3bt i 4bt

 

TERMINY STYCZEŃ 2019

EGZAMIN PISEMNY: TEST

DATA GODZINA SALA KWALIFIKACJA ZAWODOWA:
10.01.2019 10:00 125 A.23
A.54
 B.8
B.16
B.34
R.21
10.01.2019 12:00 125 B.33
B.35
R.22
10.01.2019 14:00 125 A.55
B.27
B.30
B.30( KKZ)
B.36

 

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – dokumentacja techniczna

Data Godzina Sala Kwalifikacja zawodowa

9.01.2019

9:00 100

A.23

R.21

9.01.2019

9:00 220 B.35

9.01.2019

13:00

125

B.27

B.33

B.36

R.22

 

 

Egzamin zawodowy praktyczny - wykonanie

DATA

GODZINA/

Czas trwania

egzaminu

Kwalifikacja SALA Ilość Uczniów Zdający
11.01.2019 8:00/120min A55 w 317 6 Klasa 4bt nr.dz. 1 do 6
11.01.2019 12:00/120min A55 w 317 5 Klasa 4bt nr.dz. 8 do 12
11.01.2019 16:00/120min A55 w 317 6 Klasa 4bt nr.dz.13 do 18
14.01.2019 9:00/180min A54 dk 317 4 Klasa 3bt nr.dz. 2,4,6,7
14.01.2019 15:00/180min A54 dk 317 4 Klasa 3bt 24,25,27  i klasa 4bT nr.dz. 3
14.01.2019 9:00/180min B16 w 7 5 Klasa 3at nr.dz 1,2,3,5,6
14.01.2019 15:00/180min B16 w 7 5 Klasa 3at nr.dz. 4,8,9,10,11
15.01.2019 9:00/180min B16 w 7        5 Klasa 3at nr.dz. 12,13,14,15,16
15.01.2019 15:00/180min B16 w 7 5 Klasa 3at nr 17,18,19,20,21
16.01.2019 9:00/180min B16 w 7 5 Klasa 3at nr.dz. 22,23,24,25,7
17.01.2019 9:00/180min B30 dk 310 10 Klasa 4aT nr.dz. 1-7,9-11
17.01.2019 15:00/180min B30 dk 310 10 Klasa 4at nr.dz. 12-21
18.01.2019 9:00/180min

 B30 dk

 310

 5

 Klasa 4at + 1 KKZ

 Nr.dz. 8,22 ,p1 P.M.,p2 , P.Z.,kurs P.S.

 

18.01.2019

 

15:00 B30 dk 310 10 KKZ pozostałe osoby

 

TERMINY CZERWIEC 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2018r. w ZSBD

Część egzaminu Kwalifikacja Data egzaminu Godzina rozpoczęcia
Pisemna     A.13, B.18, A.54, B.34, B.8, R.21 19 czerwca 2018r.  10:00
A.19, A.25, B.33, B.35, B.9, R.22 19 czerwca 2018r.  12:00
B.27 19 czerwca 2018r.  14:00
Praktyczna           B.35, R.21 26 czerwca 2018r.  9:00
B.27, B.33, B.36, R.22 26 czerwca 2018r.  13:00
A.13 25-17 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.19 25-28 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.08 22-25 czerwca 2018r.  8:00, 12:00, 16:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.09 26-28 czerwca 2018r. 8:00, 12:00, 16:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.25 25-26 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.54 27-29 czerwca 2018r. 9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.34 28 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.18 28 czerwca 2018r. 15:00
B.30 29 czerwca 2018r. 9:00

 Harmonogram szczegółowy zostanie wywieszony w gablotach na I piętrze vis a vis sali 214.

 

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - SESJA CZERWIEC 2017

Informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych, które odbędą się w czerwcu 2018r. zostaną opublikowane w dniu 31 sierpnia 2018r. na stronie OKE Jaworzno w zakładce SERWISY/Egzamin zawodowy. Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które można odebrać u kierownika szkolenia praktycznego w godzinach pracy.

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin zawodowy w czerwcu 2018r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznejegzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu-licu 2018 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania :

ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych:

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych:

 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych:

 kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

 kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka,

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK GEODETA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie STOLARZ

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MURARZ-TYNKARZ

 

EGZAMIN TEORETYCZNY   wszystkie zawody
Data godzina sala kwalifikacja
  10:00   A.13
    A.23
    A.54
    A.71
    B.34
  12:00   A.25
2020-01-10   B.09
  B.33
    R.22
  14:00   A.55
    B.27
    B.30
    B.36

 

Data godzina sala kwalifikacja
2020-01-10 10:00   A.13
  A.23
  A.54
  A.71
  B.34
12:00   A.25
  B.09
  B.33
  R.22
14:00   A.55
  B.27
  B.30
  B.36