TERMINY STYCZEŃ/LUTY 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2018r. w ZSBD

Część egzaminu Kwalifikacja Data egzaminu Godzina rozpoczęcia
       
Pisemna   B.08, B.18, B.34, A.54, A.23, A.13 11 stycznia 2018r.  10:00
  B.09, B.33, A.25, R.22, A.19, B.35 11 stycznia 2018r.  12:00
  B.27, B.30, B.36, A.55 11 stycznia 2018r.  14:00
       
Praktyczna A.23, R.21, B.35 10 stycznia 2018r.  9:00
  B.33, B.27, B.36, R.22 10 stycznia 2018r.  13:00
  A.54 15 stycznia 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
  B.30 17-18 stycznia 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
  B.18 12-14 lutego 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
  B.34 13 lutego 2018r.  9:00
  A.55 15 lutego 2018r.  8:00, 12:00, 16:00 wg harmonogramu szczegółowego

 Harmonogram szczegółowy zostanie wywieszony w gablotach na I piętrze vis a vis sali 214.

 

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - SESJA CZERWIEC 2017

Informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych, które odbędą się w czerwcu 2017r. zostaną opublikowane w dniu 25 sierpnia 2017r. na stronie OKE Jaworzno w zakładce SERWISY/Egzamin zawodowy. Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które można odebrać u kierownika szkolenia praktycznego w godzinach pracy. Świadectwa będą wydawane przez kierownika szkolenia praktycznego od dnia 28 sierpnia 2017r.

Materiały i przybory pomocnicze na NOWY egzamin zawodowy w czerwcu 2017r.

Uczniowie, zdający część praktyczną egzaminu zawodowego w formie dokumentacji mogą korzystać z następujących materiałów i przyborów pomocniczych:

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 , 12 kolorowych kredek

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Dla zdających pozostałe kwalifkacje wszystkie potrzebne materiały i przybory będą przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym.

PROCEDURY

Aktualne Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych można pobrać TUTAJ

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK GEODETA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie STOLARZ

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MURARZ-TYNKARZ