TERMINY CZERWIEC 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2018r. w ZSBD

Część egzaminu Kwalifikacja Data egzaminu Godzina rozpoczęcia
Pisemna     A.13, B.18, A.54, B.34, B.8, R.21 19 czerwca 2018r.  10:00
A.19, A.25, B.33, B.35, B.9, R.22 19 czerwca 2018r.  12:00
B.27 19 czerwca 2018r.  14:00
Praktyczna           B.35, R.21 26 czerwca 2018r.  9:00
B.27, B.33, B.36, R.22 26 czerwca 2018r.  13:00
A.13 25-17 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.19 25-28 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.08 22-25 czerwca 2018r.  8:00, 12:00, 16:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.09 26-28 czerwca 2018r. 8:00, 12:00, 16:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.25 25-26 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
A.54 27-29 czerwca 2018r. 9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.34 28 czerwca 2018r.  9:00, 15:00 wg harmonogramu szczegółowego
B.18 28 czerwca 2018r. 15:00
B.30 29 czerwca 2018r. 9:00

 Harmonogram szczegółowy zostanie wywieszony w gablotach na I piętrze vis a vis sali 214.

 

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - SESJA CZERWIEC 2017

Informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych, które odbędą się w czerwcu 2018r. zostaną opublikowane w dniu 31 sierpnia 2018r. na stronie OKE Jaworzno w zakładce SERWISY/Egzamin zawodowy. Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które można odebrać u kierownika szkolenia praktycznego w godzinach pracy.

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin zawodowy w czerwcu 2018r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznejegzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu-licu 2018 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania :

ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych:

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych:

 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych:

 kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

 kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym i czarnym tuszem, temperówka,

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK GEODETA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie STOLARZ

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MURARZ-TYNKARZ