WAŻNE! PROCEDURA ZDAWANIA EGZAMINU  czerwiec - lipiec 2020

PROCEDURA ZDAWANIA EGZAMINU 

LISTA ZDAJĄCYCH czerwiec - lipiec 2020

LISTA ZDAJĄCYCH

(Każda kwalifikacja, dzień i godzina w oddzielnym arkuszu, nawigacja strzałkami)

 

TERMINARZ EGZAMINÓW czerwiec-lipiec 2020

harmonogram egz zaw 2020 czerwiec

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2020

CZYTAJ WIĘCEJ

 

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA WYNIKÓW  egzaminu zawodowego styczeń - luty 2020

Informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2020 r.

Szanowni Państwo

ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Przesyłki zostaną wysłane 24 marca i powinny dotrzeć do szkół/placówek do 27 marca br.                        

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły.

 

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 20 marca 2020r. od godz. 10.00  w Serwisie dla dyrektorów w zakładce: egz. zaw.- formuła 2012 > wyniki.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne dla zdających 20 marca  2020r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ   - dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

 

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony   do 31 marca 2020 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE  aktualizacja z 11 marca 2020r.

 

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

 

 

 

 

 

INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK GEODETA

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie STOLARZ

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MURARZ-TYNKARZ