Sprawdzaj tę stronę!!!

Tu publikujemy różne komunikaty i pilne ogłoszenia.

 

 

NIEOBECNI NAUCZYCIELE

 

Czwartek, 24.10.2019

Nieobecni: A. Kaczmarczyk-Jarmuła (wyc. z 2bt), W. Kądziołka, K. Markiewicz, M. Kubla, A. Tomaszek, x W. Nowak, M. Deras, L. Magiera

 

W celu sprawdzenia zastępstw prosimy korzystać z e-dziennika.

 

------------------------

 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY