Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu informuje, że w dniu 20 września 2017r. o godzinie 17:30 w sali 215 odbędzie się zebranie Rady Rodziców (przewodniczących rad oddziałowych).   

 Serdecznie zapraszamy.

 

  NR KONTA RADY RODZICÓW

64 8137 0009 0024 8255 2000 0010