Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

 Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2018r.

 Tematyka spotkania  Data

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV
Ogólne spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej (godz. 16:00) - przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły.

Spotkanie ogólne rodziców uczniów klas maturalnych w sali gimnastycznej (godz. 17:00) - egzamin maturalny i zawodowy.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas - wybór rady klasowej, przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły, omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

20.09.2017r.
środa
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV
Pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych, spotkania z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej.
23.11.2017r.
czwartek
Spotkanie śródroczne
Spotkanie z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu.
18.01.2018r.
czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Spotkanie z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych.

05.04.2018r.
czwartek
Spotkanie z rodzicami klas I, II, III
Spotkanie z wychowawcami - informacje o postępach w nauce, bieżące sprawy.
25.04.2018r.
środa
Spotkanie z rodzicami klas I, II, III
Spotkanie z wychowawcami - informacje o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

 05.06.2018r.

wtorek