HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ DATA

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Ogólne spotkanie rodziców klas pierwszych w sali gimnastycznej

(godz. 16.30) – przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, kadry.

19.09.2019

czwartek

Spotkania z  rodzicami uczniów klas II, III w wyznaczonych salach – wybór rady klasowej, omówienie zasad funkcjonowania szkoły, kalendarza roku szkolnego, systemu oceniania (godz. 16.30).

Spotkanie ogólne rodziców uczniów klas maturalnych w sali gimnastycznej (godz. 16.30), później spotkania z wychowawcami.

24.09.2019

wtorek

Spotkanie  z rodzicami  klas I, II, III, IV

Pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych (godz. 16.00  w sali gimnastycznej), indywidualne spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach

w nauce i sytuacji wychowawczej.

14.11.2019

czwartek

Spotkanie śródroczne

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce

i zachowaniu po I półroczu. II tury – 16.30 / 17.30.

28.01.2020

wtorek

Konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych

(godz. 16.00 -18.00)

9.03.2020

poniedziałek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas maturalnych.

06.04.2020

poniedziałek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Spotkania z wychowawcami – informacje o postępach w nauce, sprawy bieżące. II tury – 16.30 / 17.30.

22.04.2020

środa

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

04.06.2020

czwartek