Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 września 2018r.

 Tematyka spotkania      Data

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV
klasy I - Ogólne spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej (godz. 16:00) - przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły.

Spotkanie ogólne rodziców uczniów klas maturalnych w sali gimnastycznej (godz. 16:40) - egzamin maturalny i zawodowy.

Spotkania z wychowawcami klas II i III w wyznaczonych salach (godz. 16:40) - wybór rady klasowej, przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły, omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

20.09.2018r.
czwartek
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV
Pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych, spotkania z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej.
15.11.2018r.
czwartek
Spotkanie śródroczne
Spotkanie z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu.
17.01.2019r.
czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Spotkanie z wychowawcami - informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych.

05.04.2019r.
piątek
Spotkanie z rodzicami klas I, II, III
Spotkanie z wychowawcami - informacje o postępach w nauce, bieżące sprawy.
29.04.2019r.
poniedziałek
Spotkanie z rodzicami klas I, II, III
Spotkanie z wychowawcami - informacje o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

 03.06.2019r.

poniedziałek