HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ DATA

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Ogólne spotkanie informacyjno-organizacyjne rodziców klas pierwszych w wyznaczonych salach

 

17.09.2020

czwartek

ZDALNE Spotkania z  rodzicami uczniów klas II-IV technikum i II - III branżowej szkoły I stopnia 

- sprawy organizacyjne

 

21.09.2020

 

Spotkanie  z rodzicami  klas I, II, III, IV

 informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej

 

17.11.2020

 

Spotkanie śródroczne z rodzicami  klas I, II, III, IV

 informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu. 

14.01.2021

 

Konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych (indywidualnie)

 

9.03.2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas maturalnych. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później)

7 i 8.04. 2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Spotkania z wychowawcami – informacje o postępach w nauce, sprawy bieżące. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później).

19 i 20.04.

2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później).

31.05 i 1.06.2021