GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor     mgr inż. Ewa Kaplyta
Z-ca dyrektora     mgr inż. Beata Szemraj
Z-ca dyrektora     mgr Jakub Sapeta
Kierownik szkolenia praktycznego     mgr inż. Elżbieta Sapińska - Gumoś
Kierownik warsztatów szkolnych     mgr Eugeniusz Lach
Pedagog szkolny     mgr Anna Pochopień
Biblioteka szkolna     mgr Anna Lubińska
Biblioteka szkolna     mgr Izabela Raczek

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

RELIGIA

mgr Anna Tomaszek
ks. mgr Klaudiusz Dziki
ks. mgr Ariel Stąporek

 

JĘZYK POLSKI

mgr Małgorzata Dybczak
mgr Krystyna Markiewicz
mgr Agnieszka Smółka-Nowak
mgr Ewa Wojciechowicz - Jopek

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Jakub Sapeta
mgr Katarzyna Gołba - Widzyk

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Iwona Malec

 

HISTORIA

mgr Joanna Ostrowska
mgr Rafał Caputa

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Joanna Ostrowska

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr Iwona Malec

 

MATEMATYKA

mgr Anna Barszcz
mgr Edyta Ciurla
mgr inż. Ewa Kaplyta
mgr inż. Katarzyna Kos

 mgr inż. Beata Jabłońska
mgr inż. Magdalena Kubla

 
 

 

 

FIZYKA

mgr Stefania Konieczna

mgr inż. Jadwiga Kondracik - Kucia

 

CHEMIA

mgr Elżbieta Gorgoń

 

BIOLOGIA

mgr Edyta Firszt
mgr Elżbieta Gorgoń

 

GEOGRAFIA

mgr Paweł Knapek

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Rafał Caputa
mgr inż. Leszek Piecuch

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Anita Talik-Orłowska

 

INFORMATYKA

mgr inż. Leszek Piecuch

mgr Krzysztof Marszałek

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Magdalena Stajniak
mgr Mieczysław Deras
mgr Tomasz Kłusak (urlop)
mgr Ireneusz Lubiński
mgr Krzysztof Marszałek
mgr Roman Sibik

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr inż. Jadwiga Kondracik-Kucia

mgr Anna Pochopień

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

BRANŻA BUDOWLANA

(TECHNIK BUDOWNICTWA, MURARZ-TYNKARZ, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE)

mgr inż. Irena Białkowska
mgr inż. Magdalena Molenda
mgr inż. Dariusz Steczek
mgr inż. Beata Szemraj

 

BRANŻA GEODEZYJNA

(TECHNIK GEODETA)

mgr inż. Beata Jabłońska
mgr inż. Magdalena Kubla

 

BRANŻA INSTALACYJNA

(TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ, TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH)

mgr inż. Elżbieta Sapińska - Gumoś
mgr inż. Katarzyna Tomaszek
mgr Eugeniusz Lach

 

BRANŻA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

(TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU)

Zofia Augustynowicz Oziębło
mgr inż. Wojciech Kądziołka
mgr inż. Monika Prochot-Malczewska
mgr inż. Katarzyna Tomaszek
inż. Zbigniew Tomaszek

 

BRANŻA POLIGRAFICZNA

(TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ, TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH)

mgr inż. Janusz Cichała
inż. Zenon Suchanek

mgr Paweł Szewczyk

mgr Iwona Malec

 

BRANŻA STOLARSKA

(STOLARZ, CIEŚLA)

mgr inż. Grzegorz Bysko
lic. Paweł Kubica
lic. Maciej Tomiczek
Konrad Kubica

 

BRANŻA FRYZJERSKA

(TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, FRYZJER)

mgr Joanna Pyka
mgr Lucyna Magiera
mgr Małgorzata Wątroba
Monika Kwapień

 

BRANŻA ODZIEŻOWA

(TECHNIK PRZEMYSŁU MODY)

mgr inż. Jadwiga Kondracik - Kucia

mgr Joanna Pyka