Aktualności

 Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu składa serdeczne podziękowania

Dziękujemy za przesłane prace. Zwycięzcom gratulujemy!

o zamiarze likwidacji szkół.

DEKLARACJĘ NA EGZAMIN w sesji czerwiec/lipiec 2021 należy dostarczyć do Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.221) w terminie do 3-5 lutego 2021r.

Życzenia Świateczne od dyrekcji ZSB-D w Żywcu

Życzenia świąteczno-noworoczne od członków Samorządu Uczniowskiego ZSBD w Żywcu.

ZOBACZ FILM

W imieniu Świętego Mikołaja,  Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim Uczniom,

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021r., częściowo do szkoły wracają zajęcia praktyczne.

Akcja Mikołajkowa Samorzadu Uczniowskiego

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia,

Od 24 października 2020r. uczniowie  wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.