Aktualności

Ogólna informacja o dacie i godzinie oraz rodzaju egzaminu zawodowego. 

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021r., częściowo do szkoły wracają zajęcia praktyczne.

Akcja Mikołajkowa Samorzadu Uczniowskiego

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia,

Od 24 października 2020r. uczniowie  wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.

7 pażdziernika  2020 r. w MCK-u odbył się Festiwal Piosenki Religijnej ,,Strefa Chwały''

Samorząd Uczniowski kontempluje  pierwsze dni jesieni przy ognisku...

Stowarzyszenie Żywiec miasto zmySŁÓW, Żywiecka Biblioteka Samorządowa oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu organizują warsztaty i koncert Bartka Pawlusa.

Nowy rok szkolny i nowa korespondencja naszych uczniów w języku angielskim!

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ WŁASNY DŁUGOPIS DO PODPISU ODBIORU!

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu -  wtorek, 1.09.2020 r. 

Przekazujemy maturzystom ogólnopolski wykaz terminów rekrutacji 2020/21 na wszystkich uczelniach w Polsce.