W dniu 21 marca 2019r. w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych odbędzie się „Dzień Twórczości  Artystycznej”.

1 dzień wiosny2aDzień ten będzie wolny od zajęć dydaktycznych.  Wszystkie klasy OBOWIĄZKOWO biorą udział w uroczystości.

Młodzież może zaprezentować swoje umiejętności w różnych kategoriach:


I – WYSTĘP ARTYSTYCZNY - (wokalny, instrumentalny, taneczny…).
Chętni uczniowie zaprezentują swoje umiejętności na sali gimnastycznej, a powołane Jury, w skład którego wchodzić będą zarówno nauczyciele jak i uczniowie, oceni występy konkursowe.
II – DEKORACJA WYZNACZONYCH SAL LEKCYJNYCH - temat dekoracji „ CZAS WOLNY OFFLINE”. Sale mogą prezentować różne miejsca lub sposoby spędzania czasu wolnego bez mediów, np. kluby muzyczne,  sportowe, literackie, filmowe, kafejki itp.
III – WYSTAWA PRAC - na korytarzach szkolnych chętni uczniowie mogą wystawiać swoje prace fotograficzne, graficzne lub plastyczne.

Każda kategoria podlegać będzie osobnej ocenie. Pod uwagę brane będą walory artystyczne, wkład pracy, oryginalność, zaangażowanie uczniów.  Przy ocenie dekoracji klas zostanie uwzględniony także pomysł, wystrój oraz klimat miejsca. W każdej kategorii przewidziano nagrody, grupowe lub indywidualne.

Uczniowie każdej klasy mogą brać udział w różnych kategoriach konkursowych, jednak  KAŻDA KLASA OBOWIĄZKOWO BIERZE  UDZIAŁ PRZYNAJMNIEJ W JEDNEJ Z NICH.

UCZNIOWIE BEZPOŚREDNIO NIE UCZESTNICZĄCY W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ W IMPREZIE  JAKO  WIDZOWIE NA SALI GIMNASTYCZNEJ I ZWIEDZAJĄCY WYSTAWY.

Zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do opiekunów Samorządu Szkolnego, osobiście lub drogą mailową.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 marca 2019r. Ze względów organizacyjnych po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.