Skierowanie na praktykę

 

Oświadczenie - Zgoda

Zgoda rodzica ucznia niepełnoletniego 

Zgoda pełnoletniego ucznia

 

 

Dziennik Praktyki Zawodowej

Wersja dzienniczka do druku 

 

Przykładowe wpisy do Dziennika Praktyki Zawodowej

Zaświadczenie

Opis wykonywanych czynności

 

 

Umowa o praktykę zawodową