tg001

Ulotka o zawodzie do pobrania TUTAJ

Znajdziecie nas na Facebook

 

Opis zawodu

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BD.31 Wykonywanie pomiarów  sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów.

BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

Charakterystyka zawodu

 G I M N A Z J A L I S T O! - GEODEZJA to kierunek dla CIEBIE...

Geodeta – to zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia. Geodeta zajmuje się: mierzeniem działek i innych elementów terenu, wykonywaniem podziału nieruchomości, tworzeniem map do różnych celów, obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. metra, budynków wysokościowych, ulic, dróg, prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, obsługą systemu informacji przestrzennej.

Nasi absolwenci pracują w kraju i za granicą w swoim zawodzie.

Największe plusy kształcenia w naszej szkole to:
- nowoczesne technologie GPS, SKANING LASEROWY
- warsztaty z obsługi DRONÓW,
- wykłady i ćwiczenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji AGH w Krakowie,
- wycieczki przedmiotowe do urzędów, firm geodezyjnych, uczelni wyższych w Krakowie i we Wrocławiu,
- ćwiczenia terenowe po II i III klasie - 2 tygodnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego na Hali Boraczej, Górze Żar i inne.
- Geomatyka z Informatyką w klasach od I do IV. Oprogramowanie: WinKalk, MikroMap, C-GEO,
- Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach projektu unijnego w tym roku nasi uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Corocznie uczniowie Technikum Geodezyjnego biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej „Geodezja z pasją” pod honorowym
patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach oraz w Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, zajmując w nich wysokie pozycje.

 

Wydarzenia związane z zawodem

 

Praktyka zawodowa geodetów w Irlandii

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Lekcja w Archiwum Państwowym

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

II miejsce indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie Geodezja z Pasją

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

 

Dzień Geodety w Budowlance

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Geodeci z ZSBD w Trójmieście

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Geodezyjny pomiar choinek

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Szkolenie geodetów z firmą GEOLINE

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Uczeń klasy 3 technikum geodezyjnego wygrał wyjazd do Strasburga

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ 

 

Ach, co to była za konferencja...

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Uczniowie Technikum Geodezyjnego na AGH

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Drony, Tachimetry laserowe, AGH i MY!

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie "Geodezja z Pasją"

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ