Kto może być słuchaczem?

Na pierwszy semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2019–2023
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Jak wygląda nauka?

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata (cztery semestry) i umożliwia słuchaczom nabycie umiejętności z zakresu drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. Po zdaniu nieobowiązkowego egzaminu maturalnego pozwala uzyskać świadectwo dojrzałości.

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co drugi tydzień.

Kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Język obcy nauczany w Branzowej Szkole II stopnia to język angielski.

NAUKA JEST BEZPŁATNA!

 

W jakich zawodach kształcimy?

ZAWÓD

Wymagane zaświadczenie o ukończeniu:

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja:

Technik usług fryzjerskich   branżowej szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer
(lub ZSZ w zawodzie fryzjer) 
FRK.03  Projektowanie i wykonywanie fryzur
Technik technologii drewna branżowej szkoły I stopnia w zawodzie stolarz
(lub ZSZ w zawodzie stolarz)
DRM.08  Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Technik robót wykończeniowych w budownictwie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie     (lub ZSZ w zawodzie murarz-tynkarz) BUD.25  Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie  
Technik inżynierii sanitarnej  branżowej szkoły I stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych (lub ZSZ hydraulik) BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

   

Jakie dokumenty są wymagane?

  • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • 1 fotografia

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00–15:00

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34–300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75 wew. 5

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!