Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Nowe pracownie dzięki Funduszom Europejskim z projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”

24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierającej dostosowanie lokalnego rynku pracy” będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu