HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

TEMATYKA SPOTKAŃ

DATA

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV, V technikum oraz I, II, III branżowej szkoły I stopnia

Spotkania organizacyjne z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – wybór rady klasowej, omówienie zasad funkcjonowania szkoły, oceniania, wymagań edukacyjnych, kalendarza szkolnego

21.09.2023 
czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas II, III, IV, V technikum oraz II, III branżowej szkoły I stopnia

 Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej

15.11.2023  
środa

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

Pedagogizacja rodziców uczniów klas I (sala gimnastyczna), spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej

16.11.2023
czwartek

Spotkanie śródroczne

Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu

25.01.2024 
czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Omówienie organizacji i procedur maturalnych, harmonogramu egzaminów w maju 2024 r., spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – informacje o wynikach w nauce, zachowaniu, ocenach przewidywanych końcowych w klasach maturalnych

4.04.2024 
czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV technikum oraz I, II, III branżowej szkoły I stopnia

Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – informacje o sytuacji wychowawczej, wynikach w nauce, ocenach przewidywanych rocznych

29.05.2024 
środa