HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  

TEMATYKA SPOTKAŃ 
Data 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI technikum i klas I-III szkoły branżowej I stopnia

Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – wybór rady klasowej, omówienie zasad funkcjonowania szkoły, kalendarza roku szkolnego, systemu oceniania i wymagań edukacyjnych 

22.09.2022 

czwartek 

17.11.2022

czwartek 

9.02.2023 

czwartek 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas maturalnych. 

04.04.2023 

wtorek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych. 

31.05.2023

środa