SPOTKANIE Z RODZICAMI ONLINE - LUTY 2021

 

Spotkania te mają odbyć się w następujących terminach:

Wszystkie klasy technikum - w środę, 3.02.2021, godz. 17.00,
wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia - w czwartek, 4.02.2021, godz. 17.00.

Łączymy się z rodzicami za pomocą aplikacji Teams na kanale "zajęcia z wychowawcą".  Szczegóły zostaną przekazane rodzicom i uczniom przez e-dziennik.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ DATA

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Ogólne spotkanie informacyjno-organizacyjne rodziców klas pierwszych w wyznaczonych salach

 

17.09.2020

czwartek

ZDALNE Spotkania z  rodzicami uczniów klas II-IV technikum i II - III branżowej szkoły I stopnia 

Sprawy organizacyjne

 

21.09.2020

 

Spotkanie  z rodzicami  klas I, II, III, IV

Informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej przekazane przez wychowawców telefonicznie.

 

17.11.2020

 

ZDALNE Spotkanie śródroczne z rodzicami  klas I, II, III, IV

Informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu - online na platformie Teams

3 i 4.02.2021

 

Konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych (indywidualnie)

 

9.03.2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

Informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas maturalnych. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później)

7 i 8.04. 2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Informacje o postępach w nauce, sprawy bieżące. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później).

19 i 20.04.

2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III 

Informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych. Klasy podzielone na dwie tury (szczegóły później).

31.05 i 1.06.2021