Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący Mieszczak Aleksandra
Zastępca Klejmon Dorota
Skarbnik Kliś Olena
Sekretarz Szatanik Alina

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący               Mikociak Kamil
Członek Sobolewska Elżbieta
Członek Kliś Anna

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

  NR KONTA RADY RODZICÓW

64 8137 0009 0024 8255 2000 0010