Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący Mieszczak Aleksandra
Zastępca Jura Maciej
Skarbnik Juraszek Ewelina
Sekretarz Kliś Olena

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący               Setla Izabela
Członek Skoczeń Halina
Członek Stach Monika

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

  NR KONTA RADY RODZICÓW

64 8137 0009 0024 8255 2000 0010