Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący Mieszczak Aleksandra
Zastępca Duraj Agnieszka
Skarbnik Masny Ewa
Sekretarz Kliś Olena

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący               Sporek Agata
Członek Wojtyła Dorota
Członek Jurek Monika

  

  NR KONTA RADY RODZICÓW

64 8137 0009 0024 8255 2000 0010