Nowe perspektywy

Niedawno, we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy rozpoczęliśmy realizację 7-miesięcznego projektu pt. "Nowe perspektywy 2", skierowanego do 20 uczniów klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących się w zawodzie murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz fryzjer.