Rozszerzenie oferty edukacyjnej ...

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy" 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku ze zmianami do specyfikacji sprzętu IT w ramach postępowania przetargowego zamieszczamy ogłoszenie.

Na stronie UZP i ZSME opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.