W konkursie plastycznym "Wielkanoc w tradycji naszych przodków" w kategorii szkół średnich, nagrody - dyplomy i piękne albumy książkowe - zdobyły nasze uczennice: Maria Miesiączek z klasy V Kp i Aleksandra Góra z klasy IV Ct, wyróżnienie zdobyła Julia  Brzęk z klasy V Kp.

 głowne

22 marca 2024r. w Muzeum Miejskim w Żywcu w Dziale Etnografii odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego o tematyce świątecznej zorganizowanego przez Wydział TKSP Starostwa Powiatowego w Żywcu wspólnie z Muzeum Miejskim w Żywcu, Miejskim Centrum Kultury w Żywcu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach w ramach cyklu imprez „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”.

Celem konkursu, skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu żywieckiego, było skłonienie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi Żywiecczyzny oraz zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań.