W grudniu 2022 roku do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przystąpiło kilkanaście uczennic naszej szkoły .

Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią, aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Młodzież swoje prace mogła zaprezentować w formie: rysunku wykonanego dowolną techniką, pracy malarskiej lub zestawu fotografii. Długo czekaliśmy na wyniki, ale było warto !

IZABELA MAŁYSIAK uczennica pierwszej klasy TPM  zajęła PIERWSZE MIEJSCE W KRAJU. Pani Dyrektor mgr inż. Beata Szemraj osobiście pogratulowała uczennicy, wręczając jej dyplom oraz nagrodę przygotowaną przez organizatorów konkursu.

Co więcej wyróżniono również pracę Marii Miesiączek z kl.4kp oraz Oliwii Raczek z kl. 3l. Uczennice otrzymały DYPLOMY  a szkoła za udział tak licznej grupy młodzieży otrzymała upominek książkowy z klasyki gatunku.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!