W ramach projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach uczniowie naszej szkoły mogą bezpłatnie uczyć się obsługi programu AutoCad.

Projekt w większości jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dla uczniów klasy IVfT prowadzi pan mgr inż. Dariusz Steczek. W pracowni komputerowej na najnowszym sprzęcie komputerowym kursanci mają możliwość poznania najnowszej wersji programu Autocad 2014.

Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności sprawnego korzystania z programu AutoCad przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. W związku z tym zajęcia mają charakter warsztatowy nastawiony na praktyczne wykorzystanie możliwości programu. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą umiejętność posługiwania się podstawowymi poleceniami programu takimi jak: tworzenie warstw, wymiarowanie, rysowanie linii i polilinii oraz figur, opisywanie rysunków, kreskowanie, drukowanie itp.

Efektem końcowym zajęć będzie stworzenie projektu prostego obiektu budowlanego - np. garażu wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Umiejętności nabyte na tych zajęciach z pewnością będą dodatkowym atutem na rynku pracy dla absolwentów naszej szkoły.

Niebawem rozpoczną się kolejne kursy, tym razem dla uczniów klasy III.