21 marca w ZSBD odbył się Festiwal Zawodów. To wydarzenie na długo zostanie w pamięci Uczniów i Nauczycieli ZSBD.

Każda klasa miała do wykonania zadanie. 

Klasy pierwsze przygotowywały scenki promujące kierunek, na którym się uczą. Pozostałe klasy prezentowały swoje sukcesy i umiejętności w pracowniach branżowych.

Nagrody za najlepszy występ w kategorii „Scenka reklamująca dany kierunek” przyznawało Jury oraz publiczność, głosując za pośrednictwem platformy Teams. Publiczność głosowała również na najlepiej przygotowaną prezentację w salach. 

W przerwie na obrady Jury, młodzież wzięła udział w quizie na temat zawodów z uwzględnieniem informacji pochodzących z wcześniej oglądanych wystaw branżowych. Był także czas na taniec. Uczniowie z wielkim entuzjazmem tańczyli Belgijkę – bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. 


Wyniki konkursu przedstawiały się następująco: 

I miejsce w kategorii prezentacja branżowa: 
Klasy Technikum budowlanego

W kategorii scenka prezentująca zawód w wykonaniu klas pierwszych: 
1 miejsce - klasa pierwsza technikum przemysłu mody

2 miejsce - klasa pierwsza technik architektury krajobrazu

3 miejsce - klasa pierwsza technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Nagroda publiczności dla najlepszej prezentacji branżowej:
Klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej

Nagroda publiczności dla najlepszej scenki prezentującej zawód:
Klasa pierwsza technikum przemysłu mody

Quiz wiedzy o ZSBD wygrała Karolina Basiura z klasy 3fT technik fotografii i multimediów.


Gratulujemy!!