30 uczniów naszej szkoły realizuje wakacyjny płatny staż uczniowski w ramach projektu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”.

Nasi uczniowie odbywają staż w lokalnych firmach w sześciu zawodach:

- technik budownictwa

- technik geodeta

- technik architektury krajobrazu

- technik przemysłu mody

- technik fotografii i multimediów

- technik inżynierii sanitarnej.

 Przy realizacji staży Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych współpracje z następującymi firmami:

1. Drukarnia WIG

2. Zakład Fotograficzny "Foto u Jarka"

3. "Jasna strona szycia" - Izabela Sowa-Knapczyk

4. Biuro Usług Geodezyjnych "Geoprojekt" P. Wiśniowski

5. Biuro Usług Geodezyjnych J. Sołtysik

6.Geodezja i Kartogrfia ProGeo P. Latasz

7. Eurofirany B.B. Choczyńscy

8. PBP FRAKTAL M. Kupczak

9. PS Systemy Fundamentowe P. Ślemieński

10. Biuro Usług Inwestycyjnych Mar-ka

11. Budrotech P. Jedrysek, M. Kolonko Spółka jawna

12. FPHU Instalhut B. Hutyra

13. FHU M&W s.c.

14. PPHU MR Technik M. Bąk

15. PHU J. Gach - Ślemień

16. BOND Sp. z o.o.

17. PHUP KLIMAR P. Kubasiak

18. Sedum Z. Augustynowicz-Oziębło

 

Uczniowie po ukończeniu stażu otrzymają stypendium w wysokości 2000zł a także mogą ubiegać się z zwolnienie z obowiązkowych praktyk zawodych.

Staże uczniowskie są tylko jednym z wielu działań zawartych w projekcie "Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego". W nowym roku szkolym uczniowie odbędą certyfikowane kursy zawodowe pn. "Kreatyny technik" (aż w sześciu branżach) a także kursy przgotowujące do matury - z matematyki i języka angielskiego.

Ponadto, obecnie w szkole trwa remont biblioteki i czytelni, które po wakacjach zostaną przekształcone w nowoczesne Centrum multimedialne, a także trwają prace nad wyposażeniem pracowni językowych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie do nauki języków obcych.

 

Wszystkie opisane działania są możliwe dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

FOTORELACJA z pierwszego tygodnia staży