Składy komisji  i terminy EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH  rok szkolny 2022/23

 

Język angielski  - 28.08.2023 godz. 900   - sala 202

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                wicedyr. mgr Jakub Sapeta               
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Dorota Dudys
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Anna Pająkowska-Białek
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Katarzyna Piwowar
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Sylwia Byrtek
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Izabela Kasztelnik

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i teraźniejszość - 28. 08.2023 godz. 900  - sala 215

Komisja w składzie: 

Przewodniczący                                  wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Joanna Ostrowska
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Rafał Caputa
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Anna Cicha

  

Wychowanie fizyczne  - 28. 08.2023 godz. 900  - sala gimnastyczna

Komisja w składzie:

Przewodniczący:         kier. mgr Paweł Knapek
Egzaminujący:             mgr Roman Sibik
Członek komisji:          mgr Marcin Osmałek

 

Biologia- 29. 08.2023 godz.900  - sala 313

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                 kier. mgr Paweł Knapek
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Edyta Firszt
Egzaminujący/ Członek komisji:         mgr Monika Pasko

 

Matematyka  - 29. 08.2023 godz. 900  - sala 202

Komisja w składzie:

Przewodniczący/ Egzaminujący:        wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący / Członek komisji:    mgr inż. Ewa Kaplyta 
Egzaminujący / Członek komisji:      mgr Elżbieta Juraszek
Egzaminujący / Członek komisji:     mgr Edyta Ciurla
Egzaminujący / Członek komisji:      mgr inż. Katarzyna Kos
 

Podstawy przedsiębiorczości - 29. 08.2023 godz.900  - sala 213

Komisja w składzie:                     
Przewodniczący:                     dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Egzaminujący:                        mgr Anita Talik - Orłowska
Członek komisji:                     mgr inż. Dariusz Steczek

 

Podstawy budownictwa - 29. 08.2023 godz.1100  - sala 213

Komisja w składzie:                     

Przewodniczący:                     kier. mgr Paweł Knapek
Egzaminujący:                       dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Członek komisji:                     mgr inż. Dariusz Steczek

 

Język polski  - 29. 08.2023 godz. 900  - sala 312

Komisja w składzie:

Przewodniczący:        wicedyr. mgr Jakub Sapeta   
Egzaminujący:            mgr Ewa Wojciechowicz - Jopek
Członek komisji:        mgr Małgorzata Dybczak

 

Język niemiecki - 30. 08.2023 godz. 900  - sala 300

Komisja w składzie:

Przewodniczący:                                 wicedyr. mgr Jakub Sapeta
Egzaminujący:                                    mgr Katarzyna Gołba-Widzyk
Członek komisji:                                 mgr Anna Gaura

 

Fizyka - 30. 08.2023 godz. 900  - sala 217

Komisja w składzie:

Przewodniczący                                 wicedyr. mgr Anna Barszcz
Egzaminujący:                                    mgr Stefania Konieczna
Członek komisji:                                mgr inż. Jadwiga Kondracik

 

 Chemia - 30. 08.2023 godz. 900  - sala 313

Komisja w składzie:

Przewodniczący                                 kier. mgr Paweł Knapek
Egzaminujący:                                    mgr Elżbieta Gorgoń
Członek komisji:                                mgr Monika Pasko

  

Pracownia procesów cyfrowych- 30. 08.2023 godz. 900  - sala 317

Komisja w składzie:         
            

Przewodniczący:         dyr. mgr inż. Beata Szemraj
Egzaminujący:            mgr Mariusz Sergiel
Członek komisji:          mgr Anna Wieczorkiewicz