Zachęcamy wszystkich uczniów ZSB-D do udziału w szkolnym konkursie, którego zadaniem jest podniesienie świadomości uczniów w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększenie ich wiedzy w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. 

Konkurs organizowany jest przez Naszą Szkołę we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu oraz z lekarzem Januszem Wyrwalskim.         

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia w środowisku młodzieży szkolnej, a skierowany jest do uczniów klas 1-5 technikum i 1-3 szkoły branżowej w ZSBD w Żywcu. Zadania dla uczestników konkursu to wykonanie oraz dostarczenie koordynatorowi konkursu jednej z poniższych prac     

1. plakat  edukacyjny

2. grafika  komputerowa

3. prezentacja  multimedialna

Praca powinna koncentrować się na problemach takich jak: profilaktyka HIV/AIDS lub profilaktyka uzależnień.      

   

Prace należy oddawać do 24 listopada do pani profesor Elżbiety Gorgoń, pani pedagog Anny Pochopień bądź psycholog Klaudii Szczotki-Karpińskiej.        

ZOBACZ  REGULAMIN KONKURSU 

Zachęcamy do udziału!

1180 profilatyka konkurs 2023