„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.” 

św. Jan Paweł II 

W tym roku nasza szkoła pod patronatem Szkolnego Wolontariatu wzięła udział w kolejnej edycji akcji „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”. Celem zbiórki było przygotowanie przez klasy paczek dla dzieci i młodzieży mieszkających w obwodzie lwowskim dotkniętym wojną. Zbieraliśmy słodycze, przybory szkolne i dary żywnościowe. Główną ideą była pomoc charytatywna i patriotyczna. Udało się przygotować 11 paczek, które w dniu 20.11.2023 zostały dostarczone do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym klasom i ich wychowawcom za ten przedświąteczny gest. 

Opiekunki wolontariatu: S. Byrtek & K. Widuch

kresy