13 września uczniowie ZSBD w ramach profilaktyki uczestniczyli w spotkaniu z sędziami Sądu Rejonowego w Żywcu panią Sędzią z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SSR Aleksandrą Kożuch oraz Sędzią i Przewodniczącym Wydziału Cywilnego SSR Marcinem Lorancem. Tematem spotkania były hejt i odpowiedzialność karna.

  Prowadzący spotkanie zapoznali uczniów z definicją słowa „hejt” oraz z modelem tzw. „piramidy nienawiści”. Składniki tej piramidy to: agresywny język (negatywna komunikacja), izolacja i dyskryminacja osoby, wobec której stosuje się hejt, a szczyt piramidy stanowi przemoc oraz eksterminacja ofiary hejtu.

  Sędziowie w przystępny sposób wyjaśnili uczniom, że czasem banalne wydarzenie z życia szkolnego może zakończyć się tragicznie. Przykłady, które podali, nie były fikcyjne, lecz pochodziły z praktyki sędziowskiej zaproszonych gości.

  W czasie prelekcji zarówno SRR Aleksandra Kożuch jak i SRR Marcin Loranc wielokrotnie powtarzali, że kluczem do walki z hejtem jest reagowanie osób, które widzą nietyczne zachowanie innych. Obojętność na krzywdę innych nie jest karalna prawnie, jednak daje przyzwolenie na negatywne zachowanie, co doprowadzić może do tragicznego finału.

  Sędziowie poruszyli również tematykę związaną z zagrożeniem młodzieży odnośnie łamania prawa, w tym wagarami, demoralizacją. Pouczyli, czego należy unikać oraz zapoznali, jak prawo traktuje tych, którzy je w tych obszarach łamią. Podkreślili, że generalną zasadą wynikającą z treści przepisu art. 10 kodeksu karnego jest, podleganie odpowiedzialności karnej, przez każdego, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę po ukończeniu 17 roku życia. Uczniowie usłyszeli, jakie są przejawy demoralizacji, co to jest czyn karalny, a także co grozi pełnoletniej osobie za złamanie prawa. Sędziowie poruszyli także kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Omówili skutki, jakie może przynieść zamieszczanie zdjęć czy filmów w internecie oraz przypomnieli, że nikt nie jest w sieci anonimowy.

  Należy podkreślić, że niektóre z wymienionych przez Sędziów czynów karalnych wzbudziły u uczniów niedowierzanie oraz zdziwienie. Młodzież z  zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu i bez wątpienia ponad godzinna prelekcja nie była czasem straconym.

  Dziękujemy  SRR Aleksandrze Kożuch oraz SRR Marcinowi Lorancowi za poświęcony czas, za inspirujący wykład. Postaramy się, by główne przesłanie tego spotkania – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ NA ZŁO! - pozostało z nami i było realizowane.