BohaterON – włącz historię!  to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 
W tym roku szkolnym kampania działa pod hasłem: „Ludzie wśród gruzów – o »warszawskich Robinsonach«”.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych również włączył się w tę kampanię – jego koordynatorką jest pani Anna Cicha.

Przez pierwsze dwa tygodnie września uczniowie klas 1fT, 2aT, 2bT, 2dT, 2fT, 3bT oraz 3dT  oglądali krótkie animacje i czytali biogramy uczestników Powstania Warszawskiego: Czesława Lubaszki, Gabriela Cybulskiego, Mariana Uramowskiego, Danuty Gałkowej, Jan Pęczkowskiego. Po zapoznaniu się z losami „Warszawskich Robinsonów” Uczniowie pracowali w grupach, a potem prezentowali losy danej postaci – wybranego „Warszawskiego Robinsona”.

Historie zaprezentowane przez uczestników kampanii „BohaterON – włącz historię”, były okazją do inspirujących rozmów o historii II wojny światowej, patriotyzmie, odwadze.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację akcji BohaterOn.