W dniu 6. kwietnia 2017r. w murach Budowlanki odbyło sie uroczyste podpisanie umów o współpracy.

Przedstawiciele 12 firm i 2 stowarzyszeń oraz dyrektor ZSBD podpisali łącznie 14 umów o współpracy, dzięki którym każdy kierunek kształcenia w naszej szkole zyskał opiekuna merytorycznego i zapewnienie wsparcia w przygotowaniu do wejścia rynek pracy.

Do stołu prezydialnego wraz z panią dyrektor - Ewą Kaplytą zasiedli kolejno:

1. Pan Andrzej Kozieł - przedstawiciel firmy GALMET Sp. z o. o.

2. Pan Piotr Zalewski – przedstawiciel firmy PURMO Rettig Heating Sp. z o. o.

3. Pan Maciej Cisek – przedstawiciel firmy KAN Sp. z o. o.

4. Pani Karolina Cieniawska – przedstawicielka firmy POCHŁOPIEŃ

5. Pan Marek Gizicki - prezes firmy RONDO Sp. z o. o.

6. Pan Wojciech Gaweł - prezes firmy MOSTMARPAL Sp. z o. o.

7. Pan Jarosław Deka – właściciel Zakładu Fotograficznego „u Jarka”

8. Pan Tomasz Łomnicki – właściciel firmy SPRINT Drukarnia Żywiec

9. Pan Kazimierz Cierniak – przedstawiciel Szkółki Krzewów Ozdobnych CIERNIAK

10. Pan Maciej Milczyński – przedstawiciel Związku Szkółkarzy Polskich

11. Pan Sebastian Zioło i pan Radosław Bierut – właściciele firmy R&S Capelli

12. Pan Karol Borkowy – prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

13. Pan Paweł Wiśniowski – właściciel firmy Geoprojekt

14. Pan Marek Barciewicz – właściciel firmy NETSIM

Jeszcze przed podpisaniem umów o współpracy, w swoim przemówieniu pani dyrektor - Ewa Kaplyta podsumowała efekty podpisanych w roku ubiegłym Listów intencyjnych o współpracy. Jednym z rezultatów dotychczasowej współpracy naszej szkoły z pracodawcami było wręczenie najlepszej uczennicy Budowlanki - Martynie Kosiec z klasy 4fT Paszportu, który uprawnia ją do odbycia stażu zawodowego w firmie Mostmarpal. Martyna odebrała Paszport z rąk samego prezesa firmy MOSTMARPAL Sp. z o. o. - pana Wojciecha Gawła.

Po oficjalnym podpisaniu umów o współpracy uczniowie wyrazili swoją ogromną wdzięczność i przekazali na ręce sygnatariuszy umów własnoręcznie przygotowane pamiątkowe podziękowania.

W uroczystości uczestniczyli także goście, między innymi pan Andrzej Widzyk - dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Żywcu oraz przedstawiciele Akademii Techniczno - Humanistycznej: prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia i pani dr inż. Lucyna Przywara - Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Nie zabrakło także mediów. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnych gazet, radia i portali społecznościowych. Ich publikacje niebawem tutaj zaprezentujemy. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotorealcji z tego wydarzenia.